تعمییرات موبایل


تعمیرات تخصصی موبایل

تحصیلات

  • کارشناسی ریاضی محض سراسری اراک تهران از سال 1385 تا 1389

سابقه شغلی

  • از سال 1390 تا 1392
    تمام وقت شرکت شرکت دیمو تهران - مدیر: مریداوی
    سرپرست تعمییرات - تکنسین تعمییرات و مسول گارانتی
    دلیل ترک: عدم همکاری

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است